top of page
Бага анги

1-p АНГИЙН БҮРТГЭЛ

2022-2023 оны хичээлийн жилд

1-р ангид орох сурагчид дээрх БҮРТГҮҮЛЭХ товчийг дарна уу.

37302691190_f06c0b131b_b.jpg

2-10-р АНГИЙН
НЭМЭЛТ БҮРТГЭЛ

2022-2023 оны хичээлийн жилд

2-10-р ангид элсэх сурагчид дээрх БҮРТГҮҮЛЭХ товчийг дарна уу.

bottom of page