top of page

МАНАЙ СУРГУУЛИЙН

ХАМТ ОЛНЫ ЗОРИЛТОТ  ҮР ДҮН:

36891448433_960af70d9f_b.jpg

Нийгмийн идэвхтэй иргэн 

 • Хүрээлэн буй орчин ба хамт олондоо анхаарал халамжтай 

 • Хариуцлага бүхий шийдвэр гаргах чадвартай 

 • Өөрийн болон бусдын эрүүл мэнд ба аюулгүй байдлыг хангах чадвартай 

 • Өөрийн болон бусдын эрхийг мэдэх, хүндэтгэх чадвартай 

Хичээнгүй иргэн 

 • Цагаа зөв зохицуулах чадвартай 

 • Биеэ дааж болон бусадтай хамтран ажиллах чадвартай 

 • Шинэ мэдээ мэдээлэл солилцох,  хайж олох, судлах чадвартай 

 • Сүүлийн үеийн техник технологи ашиглаж мэддэг, аливааг шинээр сурах эрмэлзэлтэй 

Нээлттэй иргэн 

 • Өөрийн дотоод ертөнц, үзэл бодлыг зөв илэрхийлж чаддаг, нээлттэй   

 • Бусдын үзэл бодлыг хүндэлж, бусдыг сонсох, тэднээс суралцах чадвартай 

 • Мэдэхгүй зүйлээ санаа зовохгүй бусдаас асууж чаддаг байх 

 • Багаар хамтран ажиллаж, бусадтай зохицох чадвартай байх 

 • Шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн хурдтай уялдан 21-р зууны мэдээ мэдээллийн солилцох аргачлалтай танилцаж бичгээр, дүрсээр болон яриагаар ойлгодог байх 

Шинийг эрэлхийлэгч 

 • Аливаа асуудлыг зөв зохистой шийдэх чадвартай, асуудлыг олон талаас харж дүгнэх чадвартай 

 • Байнга шинийг эрэлхийлж, өөрийн дотоод “би”-г тогтмол хөгжүүлэх  

 • Буруу зөвийн заагийг мэддэг аливаа зүйлд ёс суртахуунтай хандах 

 

Насан туршийн сурах, сургах эрмэлзэлтэй иргэн 

 • Өөрийн мэдлэг боловсролд хариуцлагатай хандах 

 • Хичээлийн дараах сонгон дугуйланд тогтмол оролцож өөрийгөө хөгжүүлэх 

 • Сурсан мэдсэн зүйлээ бусадтай харамгүй хуваалцах чадвартай 

 • Өөртөө хэтийн зорилго тавьж түүнд хүрэхийн тулд цагаа зөв зохицуулах чадвартай байх  

 • Сурах арга барилаа олж, тогтоон хэрэгжүүлэх 

 • Насан туршдаа тасралтгүй боловсрол эзэмших эрмэлзэлтэй байх

37529485562_e2f19d56ae_o.jpg
bottom of page