top of page

Санал, хүсэлт илгээх

Ерөнхий Боловсролын Дойче Шуле сургуулийн эцэг, эх, асран хамгаалагч танд сургуулийн үйл ажиллагаа болон сургалтын талаар санал, хүсэлт байвал доорх хэсэгт дэлгэрэнгүй бичиж бидэнд илгээнэ үү. Та хүүхдийнхээ анги болон нэрийг тодорхой бичсэнээр таны санал хүсэлтийг шуурхай шийдэж хариу өгөх боломж нээгдэх юм. 

bottom of page